Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.
(16. 8. 1922 – 26. 10. 2004)

Profesor Matějček se narodil 16. srpna 1922 v Kladrubech nad Labem, kde byl jeho otec ředitelem slavného hřebčína. Během války nemohl studovat, a tak pracoval v hřebčíně jako zemědělský dělník a později u Bati ve Zlíně. Po válce vystudoval filozofii a češtinu na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a měl se původně stát kantorem. Protože však po komunistickém převratu v roce 1948 musel každý, kdo chtěl vyučovat, projít prověrkami, ani se o to nepokusil. V letech 1950-51 působil jako klinický psycholog ve výchovném ústavu „Dobrý pastýř“, v letech 1951-53 v Sociodiagnostickém ústavu. Od roku 1953 pak pracoval v Dětské psychiatrické ambulanci KUNZ Praha, a to až do roku 1969, kdy nastoupil jako odborný asistent do Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů na katedru pediatrie. Od roku 1991 až do své smrti pracoval jako výzkumný pracovník v Psychiatrickém centru Praha. Zároveň od roku 1994 působil v dětském centru PAPRSEK v Praze. Byl členem mnoha profesních organizací v České republice (Učená společnost, Česká lékařská akademie ~ Českomoravská psychologická společnost, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, Česká společnost DYSLEXIE) i v zahraničí (International Academy for Research in Learning Disabilities, International Dyslexia Association, International Reading Association, International Association on Human-Animal Interaction, International Study Group on Children with Special Education Needs, aj.). Za svůj život obdržel mnoho ocenění, např. medaili J. E. Purkyně České lékařské společnosti; cenu za výzkum „Distinguished Contribution to Research in Public Policy“ Americké psychologické asociace; „First International Awarď DysleXia Association, USA; čestný doktorát University of Saskatchewan (Kanada); medaili „Za zásluhy“ od prezidenta České republiky; medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Za celoživotní tvůrčí pedagogickou činnost“ a cenu Pangea udílenou za mimořádné zásluhy o nápravu věcí lidských.
Prof. Matějček je autorem mnoha článků a knih o výchově. Za svůj největší úspěch považoval to, že jeho knížka Psychická deprivace v dětství vyšla nejen v USA, ale i v Sovětském svazu, kolébce socialistického myšlení a socialistické výchovy. Pro tohoto věřícího křesťana byl charakteristický laskavý a citlivý přístup k dítěti a k lidem vůbec. Byl bez rozdílu milován všemi, se kterými přišel do styku. Svými publikacemi a svým osobním kouzlem oslovoval nejenom studenty a kolegy, ale také rodiny dětí, které se ocitly v životních nesnázích. Prof. Matějček významně přispěl ke zdravému vývoji naší společnosti, k rozkvětu svého oboru a k výzkumu v oblasti, která je z hlediska badatelského u nás až na výjimky zanedbaná: v oblasti rodiny a zdravého vývoje nastupujících generací. Měl neutuchající schopnost dodávat odvahu a za všech okolností vyzývat k naději. Všichni v Psychiatrickém centru si vážíme toho, že jsme po jeho boku mohli léta pracovat a těšit se z jeho přátelství. Jeho odchod je pro nás nenahraditelnou ztrátou. Prof. Matějček zůstane navždy v našich srdcích uchován jako nedostižný vzor laskavosti, charakteru a profesionálního charismatu.

Cyril Höschl