Návštěva Legiovlaku

Ve dnech 14. října a 19. října navštívily 6. a 7. třídy ZŠ praktické výstavu „ Legiovlak“. Na olomouckém hlavním nádraží bylo přistaveno 12 rekonstruovaných hystorických vagonů přístupných veřejnosti. Těmito vlaky se desetitisíce československých legionářů přepravili v letech 1918 – 1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále. Legiovlak se skládal z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského, ubytovacího a dvou plošinových vozů.
Ve všech vozech žáci viděli věrnou rekonstrukci vybavení, legionáře v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii legií.
Všechny žáky tato výstava zaujala, vhodným způsobem rozšířila vědomosti žáků v oblasti dějepisu, což byl cíl a záměr celé akce.

Vyhlášení ředitelského volna

V souladu s par. 2 odst.5 vyhlášky č. 16/ 2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a se souhlasem zřizovatele, budou v termínu 24. 10. 2016 (pondělí) a 25. 10. 2016 (úterý) vyhlášeny dva volné dny. Nástup do školy bude 31. 10. 2016 (pondělí).

Zahájení školního roku 2016/2017

Ve čtvrtek 1. 9. 2016 bude zahájen školní rok 2016/2017. Konec výuky v 8:45hod.

Organizace školního roku 2016/2017

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v úterý 3. ledna 2017.

Vyučování začne ve středu 4. ledna 2017.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 27. 2. – 5. 3. 2017

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na Praktickou školu jednoletou

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na Praktickou školu jednoletou
a Praktickou školu dvouletou pro školní rok 2016/2017
(v souladu s §4 vyhl. 671/2004, v platném znění)

Termín konání 2. kola přijímacího řízení: 7. června 2016

Učební obor Praktická škola dvouletá – kód oboru – 78-62-C/02 Úklidové práce

Pořadové číslo: Registrační číslo:                          Přijat:                                Nepřijat:

1                              53301                                          přijat
2                              53302                                         přijat
3                              53303                                         přijat
4                              53304                                         přijat
5                              53305                                         přijat

V Olomouci 10. 6. 2016

Schválil:
PaedDr. Mgr. Dan Blaha
ředitel školy