Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019

Ve středu 11. 4. 2018 a ve čtvrtek 12. 4. 2018 se uskuteční zápis do 1. ročníku Základní školy prof. Z. Matějčka, Svatoplukova 11, Olomouc. Zápis bude probíhat v době od 13.00 hod. do 17.00 hod. v budově SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka na ulici Svatoplukova 11, Olomouc – Řepčín.
Při zápisu předloží zákonní zástupci:
– rodný list dítěte
– občanský průkaz
– poslední zprávu z poradenského zařízení

Výroba vánočních perníčků

6. prosince 2017 si žáci SŠ praktické vyzkoušeli pečení a zdobení vánočních medových perníčků.
Tato akce se koná pravidelně již několik let a žákům se velmi líbí.
I letos s velkým nadšením vykrajovali a pekli perníčky a následně je i ozdobili.
Část vlastnoručně ozdobených perníčků potěšila v dárkových balíčcích rodiče a
na další části si žáci pochutnali při vánoční besídce.

Vyhlášení termínů přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Zástupce statutárního orgánu zřizovatele Střední školy a Základní školy prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11, vyhlašuje dle § 64 zákona 561/2004 Sb., na základě § 2 vyhlášky 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů přijímací řízení ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 v praktické škole jednoleté a praktické škole dvouleté.

Dne 25. dubna 2018 proběhne I. kolo přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání na Praktickou školu jednoletou č. oboru 78-62-C/01, denní forma vzdělávání a Praktickou školu dvouletou č. oboru 78-62-C/02, denní forma vzdělávání, a to na základě podaných přihlášek, bez příjímacích zkoušek. Oba obory jsou zaměřeny na úklidové práce.

II. kolo přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání na Praktickou školu jednoletou č. oboru 78-62-C/01, denní forma vzdělávání a Praktickou školu dvouletou č. oboru 78-62-C/02, denní forma vzdělávání proběhne dne 28. května 2018. Podmínky pro přijetí ke studiu zůstávají stejné.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn do tří pracovních dnů po termínu přijímacího pohovoru na budově školy Svatoplukova 11 a na webových stránkách školy www.zsmatejcka.eu.

Písemné rozhodnutí zástupce statutárního orgánu zřizovatele o přijetí či nepřijetí žáka ke studiu obdrží zákonní zástupci žáků do tří pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.

Odvolání:

Proti rozhodnutí o nepřijetí je možno se odvolat do tří dnů od doručení rozhodnutí zástupce statutárního orgánu zřizovatele o přijetí ke vzdělávání.

V Olomouci dne 8. 1. 2018

Den otevřených dveří na SŠ praktické

Dne 10. ledna 2018 se otevřou dveře pro všechny zájemce o studium na SŠ praktické jednoleté a SŠ praktické dvouleté. Zájemci si budou moci prohlédnout učebny střední školy, místnosti pro praktickou výuku, školní keramickou dílnu a ostatní prostory školy. Na podrobnosti týkající se obsahu a formy vzdělávání na střední škole se budou moci zeptat pedagogických pracovníků. K nahlédnutí budou také učební materiály a portfolia středoškoláků.

Tvořivé dílny – keramika

Žáci SŠ praktické a jejich rodiče měli 19. prosince 2017 možnost účastnit se na akci „Tvořivé dílny“. Akce proběhla ve školní keramické dílně, kde se rodiče spolu s dětmi zapojili do „společného tvoření“ při práci s keramickou hlínou. Ve dvou skupinách si vyzkoušeli, jak se s hlínou pracuje, jak vznikají výrobky, které škola pravidelně prezentuje na výstavkách a různých akcích. Na akci se podíleli také pedagogičtí pracovníci střední školy.