Okresní kolo atletického čtyřboje Uničov

Dne 22.5. 2018 se konalo okresní kolo atletického čtyřboje v Uničově. Školu úspěšně reprezentovali v kategorii starších žáků: Dan Navrátil a v kategorii starší žákyně: Gáborová Erika, Hlavatá Sabina, Šteflová Adriana.

Dan Navrátil a Gáborová Erika se umístili na 1. místě a postoupili do krajského kola.

1. místo vybojovali naši žáci také v soutěži škol.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v základní škole od školního roku 2018/2019

u dětí s těmito evidenčními čísly: 1/2018             6/2018               11/2018

                                                     2/2018             7/2018

                                                     3/2018            8/2018

                                                    4/2018             9/2018

                                                    5/2018           10/2018

 

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Výsledky přijímacího řízení na Praktickou školu jednoletou
a Praktickou školu dvouletou pro školní rok 2018/2019
(v souladu s §4 vyhl. 671/2004, v platném znění)

Termín konání přijímacího řízení: 25. dubna 2018

Učební obor Praktická škola jednoletá – kód oboru – 78-62-C/01 Úklidové práce

Pořadové číslo:     Registrační číslo:         Přijat:         Nepřijat:

1.                                    23601                  přijat

Učební obor Praktická škola dvouletá – kód oboru – 78-62-C/02 Úklidové práce

Pořadové číslo:       Registrační číslo:       Přijat:        Nepřijat:

1.                                    23602                  přijat
2.                                    23603                  přijat
3.                                    23604                  přijat

V Olomouci 27. 4. 2018

Schválila:
Mgr. Ivana Marešová
zástupce statutárního orgánu

Duben měsíc bezpečnosti

V rámci měsíce bezpečnosti proběhla ve dnech 19. 4. 2018 a 23. 4. 2018 na obou budovách akce za účasti PČR. Akce se zúčastnili žáci 2. stupně, speciální školy a střední školy. Policisté oddělení silničního dohledu odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje předvedli ukázku policejní techniky – vážící auto, policejní motorku a služební vozidlo. Na ukázku přivezli zastavovací pásy, testy na alkohol a drogy. Žákům se akce velmi líbila.

Organizace závěrečných zkoušek 2017/2018

Obor vzdělání: 78 – 62 – C/01 Praktická škola jednoletá – úklidové práce ve třídě I. SA
78 – 62 – C/02 praktická škola dvouletá – úklidové práce ve třídě II. SA

– praktická zkouška: 4. června 2018 od 8.30 hod.
– seznámení s výsledky: 4. června 2018 po ukončení praktické zkoušky
– ústní závěrečná zkouška: 14. června 2018 od 8.30 hod.
– vyřazení žáků: 14. června 2018 od 10.00 hod.
Termín náhradních a opravných závěrečných zkoušek:
Září 2018
– praktická zkouška: 10. září 2018 od 8.30 hod.

– seznámení s výsledky: 10. září 2018
po ukončení zkoušky
– ústní závěrečná zkouška: 19. září 2018 od 8.30 hod.

– seznámení s výsledky: 19. září 2018 od 8.30 hod.
po ukončení zkoušky