Organizace začátku školního roku

Zahájení :     pondělí 3. 9. 2018 od 8:00 hodin do 9:40 hodin

                      úterý 4. 9. 2018 výuka pro 1. stupeň (1. až 5. třída) 8:00 – 11:35 hodin

                                                výuka pro 2. stupeň (6. až 9. třída) 8:00 – 12:30 hodin

                      středa 5. 9. 2018 výuka dle rozvrhu

Změna názvu školy

Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání schvaluje sloučení Střední školy a Základní školy a Mateřské školy prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín a Střední školy a Základní školy prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11, s účinností od 1. 9. 2018, s převedením všech práv, povinností, závazků a pohledávek na nástupnickou organizaci Střední školu, Základní školu a Mateřskou školu prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín, dle důvodové zprávy a Přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Od 1. 9. 2018 změna názvu školy:

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc – Hejčín

 

Okresní kolo atletického čtyřboje Uničov

Dne 22.5. 2018 se konalo okresní kolo atletického čtyřboje v Uničově. Školu úspěšně reprezentovali v kategorii starších žáků: Dan Navrátil a v kategorii starší žákyně: Gáborová Erika, Hlavatá Sabina, Šteflová Adriana.

Dan Navrátil a Gáborová Erika se umístili na 1. místě a postoupili do krajského kola.

1. místo vybojovali naši žáci také v soutěži škol.

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v základní škole od školního roku 2018/2019

u dětí s těmito evidenčními čísly: 1/2018             6/2018               11/2018

                                                     2/2018             7/2018

                                                     3/2018            8/2018

                                                    4/2018             9/2018

                                                    5/2018           10/2018

 

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Výsledky přijímacího řízení na Praktickou školu jednoletou
a Praktickou školu dvouletou pro školní rok 2018/2019
(v souladu s §4 vyhl. 671/2004, v platném znění)

Termín konání přijímacího řízení: 25. dubna 2018

Učební obor Praktická škola jednoletá – kód oboru – 78-62-C/01 Úklidové práce

Pořadové číslo:     Registrační číslo:         Přijat:         Nepřijat:

1.                                    23601                  přijat

Učební obor Praktická škola dvouletá – kód oboru – 78-62-C/02 Úklidové práce

Pořadové číslo:       Registrační číslo:       Přijat:        Nepřijat:

1.                                    23602                  přijat
2.                                    23603                  přijat
3.                                    23604                  přijat

V Olomouci 27. 4. 2018

Schválila:
Mgr. Ivana Marešová
zástupce statutárního orgánu