ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU – 5. 4. 2017 – 6. 4. 2017

Ve středu 5. 4. 2017 a ve čtvrtek 6. 4. 2017 se uskuteční zápis do 1. ročníku Základní školy prof. Z. Matějčka, Svatoplukova 11, Olomouc. Zápis bude probíhat v době od 13.00 hod. do 17.00 hod. v budově SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka na ulici Svatoplukova 11, Olomouc – Řepčín.
Při zápisu předloží zákonní zástupci:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz
- poslední zprávu z poradenského zařízení

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

Ředitel Střední školy a Základní školy prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11, vyhlašuje dle § 64 zákona 561/2004 Sb., na základě § 2 vyhlášky 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů přijímací řízení ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018 v praktické škole jednoleté a praktické škole dvouleté.

Dne 25. dubna 2017 proběhne přijímací řízení ke střednímu vzdělávání na Praktickou školu jednoletou č. oboru 78-62-C/01, denní forma vzdělávání a Praktickou školu dvouletou č. oboru 78-62-C/02, denní forma vzdělávání, a to na základě podaných přihlášek, bez příjímacích zkoušek. Oba obory jsou zaměřeny na úklidové práce.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn do tří pracovních dnů po termínu přijímacího pohovoru na budově školy Svatoplukova 11 a na webových stránkách školy www.zsmatejcka.eu.

Písemné rozhodnutí ředitele školy o přijetí či nepřijetí žáka ke studiu obdrží zákonní zástupci žáků do tří pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.

Odvolání:

Proti rozhodnutí o nepřijetí je možno se odvolat do tří dnů od doručení rozhodnutí ředitele školy o přijetí ke vzdělávání.

V Olomouci dne 18. 1. 2017

Na běžkách

S první sněhovou nadílkou se opět hodiny tělesné výchovy obohatily o pobyt na čerstvém vzduchu – pobyt na běžkách. Žáci společně s učiteli využili okolí školy k nácviku základních dovedností a poznali některé záludnosti, které tato nezvyklá forma pohybu přináší.

Den otevřených dveří

Dne 11. ledna 2017 se uskuteční tradiční akce „Den otevřených dveří“ na SŠ praktické jednoleté a SŠ praktické dvouleté. Od 9.00 hod. do 14.00 hod. si mohou zájemci prohlédnout prostory střední školy, seznámit se s výukou a aktivitami žáků. Veškeré informace zájemcům poskytnou třídní učitelé a ostatní vyučující střední školy. Po předchozí telefonické domluvě možno i v jiném termínu.

Výzva k zasílání návrhů na udělení Cen Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury za rok 2016

Výzva k zasílání návrhů na udělení Cen Olomouckého kraje v oblasti kultury za rok 2016

Logo

Naše škola je certifikována na kvalitu poskytovaných služeb
Aktuality:
Gallery
bazen5