Popeláři v kalendáři

Sluňákov, Magistrát města Olomouce a Technické služby města Olomouce, a.s. pořádaly v loňském roce výtvarnou soutěž s odpadovou tématikou pro olomoucké školy. Vybraná výtvarná díla byla použita v odpadovém kalendáři, který vydal Odbor životního prostředí a Technické služby. Do kalendáře …

Karneval 2017

Jako každý rok, tak i letos proběhl v prostorách tělocvičny MŠ a ZŠ Svatoplukova 11 tradiční maškarní karneval. Vedle žáků 1. stupně ZŠ praktické se do karnevalového reje zapojili i žáci ZŠ speciální a SŠ praktické. V letošním roce je …