Okresní kolo AČ – Uničov

Dne 10.5. 2016 se konalo okresní kolo atletického čtyřboje v Uničově.

Školu úspěšně reprezentovali v kategorii starší žáci: Ivan Gábor, Ondřej Gábor, Dušan Navrátil,

v kategorii starší žákyně: Marie Navrátilová, Ludmila Chodilová, Valerie Medková.

Do krajského kola postoupil za starší žáky Dušan Navrátil a za starší žákyně Marie Navrátilová,

II. místo vybojovali žáci také v kategorii školy.

Výsledky přijímacího řízení 2016/2017

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na Praktickou školu jednoletou

a Praktickou školu dvouletou pro školní rok 2016/2017

(v souladu s §4 vyhl. 671/2004, v platném znění)

Termín konání 1. kola přijímacího řízení: 26. dubna 2016

Učební obor Praktická škola jednoletá – kód oboru – 78-62-C/01 Úklidové práce

Pořadové číslo:          Registrační číslo:                  Přijat:                         Nepřijat:

1                                     16303                                        přijat

Učební obor Praktická škola dvouletá – kód oboru – 78-62-C/02  Úklidové práce

Pořadové číslo:          Registrační číslo:                  Přijat:                         Nepřijat:

1                                     16301                                       přijat

2.                                    16304                                                                            nepřijat

3                                     16305                                       přijat

4                                     16307                                       přijat

5                                     16308                                       přijat

6                                     16309                                       přijat

V Olomouci 29. 4. 2016

Zpracovala:   Mgr. Ivana Marešová

Schválil:        PaedDr. Mgr. Dan Blaha

ředitel školy

Jarní výstavka keramiky

Ve vstupní hale školy v budově Svatoplukova 11 připravila paní asistentka Olga Šinclová výstavku keramických prací žáků školy. Na výstavce se objevily výrobky žáků střední školy, základní školy speciální a základní školy praktické, které žáci zhotovili pod vedením vyučujících v hodinách pracovního vyučování, pracovních činností nebo výtvarné výchovy. Práce  dětí si mohli prohlédnout také rodiče a zákonní zástupci žáků během konzultačních schůzek.

Školní kolo atletického čtyřboje 2016

21. dubna 2016 proběhlo školní kolo SHM – atletického čtyřboje žáků. Aktivní zapojení žáků do soutěže bylo tentokrát poměrně vysoké a zejména mladší žáci se pustili do boje o co nejlepší výsledek s nasazením všech sil. Počasí nám také přálo a vítězové jednotlivých kategorií si odnesli za svůj výkon jak odměnu, tak i zasloužený aplaus spolužáků a pedagogických pracovníků.

Udělení volna ředitele školy

Volno ředitele školy určené k přípravě závěrečných zkoušek, dle § 74, odst. 4, zákona číslo 561/ 2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno na dny 26. 5. 2016 – 27. 5. 2016, 30. 5. 2016 – 31. 5. 2016  (4 vyučovací dny).