Drakiáda

Žáci 1. stupně ZŠ praktické se ve středu 18. 10. 2017 zúčastnili tradiční podzimní Drakiády. Počasí se vydařilo, akce se dětem líbila. V rámci letošní Drakiády proběhla i výtvarná soutěž o nejhezčího papírového draka, která byla následně vyhodnocena po třídách. Každý výherce obdržel malou odměnu.

Dýňodlabání 2017

Dne 5. 10. 2017 proběhla soutěž ve vydlabávání dýní základních škol Olomouckého kraje – Dýňodlabání, která se již druhým rokem konala na výstavišti Flora Olomouc.

Soutěž byla rozdělena do několika kategorií. V kategorii A se utkaly týmy škol, které si vyřezávané dýně sami vypěstovaly. V kategorii B, dále ještě rozdělené dle věku žáků na kategorie B1 (1.stupeň) a B2 (2. stupeň), žáci vyřezávali dýně, které obdrželi na místě.

Letošního ročníku Dýňodlabání se zúčastnila i naše škola v zastoupení čtyř týmů. Žáci soutěžili v kategorii B2. Všem se podařilo vytvořit z dýní krásné dílo a jednomu z našich týmů se dokonce podařilo ve své kategorii zvítězit. Jedná se o tým složený z žákyň IX. A třídy – Zuzanu Pokludovou a Soňu Gáborovou, které vyhrály s dýní ve tvaru domečku.

Vyhlášení volna – 29. 9. 2017

Na základě ustanovení par. 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a se souhlasem zřizovatele, bude v termínu 29. 9. 2017 vyhlášen 1 volný den. Provoz školní družiny a školního internátu nebude v tento den zajištěn.

Informativní schůzky pro zákonné zástupce a rodiče žáků – 13. 9. 2017

Místo konání: budova SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11 – školní jídelna
Doba konání: 16. 00 hod.

Program:
1. Informace o změnách v organizační struktuře školy od 1. 8. 2017
2. Organizace školního roku 2017/2018
3. Rozdělení tříd a personální zajištění tříd
4. Vnitřní organizační řád školní družiny
5. Vnitřní organizační řád školního internátu
6. Organizace výdeje stravy ve školní jídelně
7. Konzultační hodiny a činnost výchovného poradce
8. Konzultační hodiny a činnost metodika prevence
9. Individuální konzultace