Vyhlášení volna – 29. 9. 2017

Na základě ustanovení par. 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a se souhlasem zřizovatele, bude v termínu 29. 9. 2017 vyhlášen 1 volný den. Provoz školní družiny a školního internátu nebude v tento den zajištěn.

Informativní schůzky pro zákonné zástupce a rodiče žáků – 13. 9. 2017

Místo konání: budova SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11 – školní jídelna
Doba konání: 16. 00 hod.

Program:
1. Informace o změnách v organizační struktuře školy od 1. 8. 2017
2. Organizace školního roku 2017/2018
3. Rozdělení tříd a personální zajištění tříd
4. Vnitřní organizační řád školní družiny
5. Vnitřní organizační řád školního internátu
6. Organizace výdeje stravy ve školní jídelně
7. Konzultační hodiny a činnost výchovného poradce
8. Konzultační hodiny a činnost metodika prevence
9. Individuální konzultace

Změna ve vedení organizace školy

PaedDr. Mgr. Dan Blaha se ke dni 31. 7. 2017 vzdal pracovního místa ředitele  SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11.

S účinností od 1.srpna 2017 vykonává pracovní pozici zástupce statutárního orgánu zaměstnavatele v plném rozsahu řídící činnosti Mgr. Ivana Marešová.

Na Hané utichly zbraně

V rámci výuky dějepisu navštívili žáci II. stupně ZŠ výstavu „Na Hané utichly zbraně“. Výstava v Domě Armády v Olomouci přibližuje žákům historii osvobozování Olomouce a okolních obcí po druhé světové válce. S historií se mohli žáci seznámit nejen na vlastní oči. Někteří odvážlivci i na „vlastní kůži“. Pro děti byly připraveny také pracovní listy, které obsahově navázaly na výstavu.