Okresní kolo atletického čtyřboje Uničov

Dne 23.5. 2017 se konalo okresní kolo atletického čtyřboje v Uničově. Školu úspěšně reprezentovali v kategorii žáků: Kevin Čoveja, Jakub Macák, Dušan Navrátil.V kategorii starší žákyně: Marie Navrátilová, Ludmila Chodilová, Valerie Medková.

Do krajského kola postoupili za starší žáky Dušan Navrátil a za starší žákyně Marie Navrátilová a Valerie Medková

I. místo vybojovali naši žáci také v soutěži škol.

Školní kolo atletického čtyřboje

10. května 2017 se uskutečnilo školní kolo atletického čtyřboje žáků. Školní kolo proběhlo současně na obou budovách školy, účastnili se ho žáci I. stupně a II. stupně ZŠ praktické, kteří závodili ve čtyřech disciplínách. Běh na 60 m, vytrvalostní běh, hod kriketovým míčkem a skok daleký. Vítězové z kategorie starších žákyň a žáků postupují do okresního kola, popř. do kola krajského. Okresní kolo proběhne dne 23. května 2017 v Uničově.
Pořadatelem krajského kola Atletického čtyřboje žáků ZŠ praktických a ZŠ speciálních Olomouckého kraje je v letošním školním roce naše škola, sportovní akce se uskuteční 30. května 2017 na Atletickém stadionu na ulici 17. listopadu v Olomouci.

Organizace závěrečných zkoušek

Obor vzdělání: 78 – 62 – C/02 Praktická škola dvouletá – úklidové práce ve třídě II. SA
– praktická zkouška: 1. června 2017 od 8.30 hod.
– seznámení s výsledky: 1. června po ukončení praktické zkoušky
– ústní závěrečná zkouška: 9. června 2017 od 8.30 hod.
– vyřazení žáků: 9. června 2017 od 11.30 hod.
Termíny náhradních a opravných závěrečných zkoušek
1. termín – září
– praktická zkouška: 8. září 2017 od 8.30 hod.
– seznámení s výsledky: 8. září po ukončení praktické zkoušky
– ústní závěrečná zkouška: 15. září 2017 od 8.30 hod.
2. termín – prosinec
– praktická zkouška: 8. prosinec 2017 od 8.30 hod.
– seznámení s výsledky: 8. prosinec po ukončení praktické zkoušky
– ústní závěrečná zkouška: 15. prosinec 2017 od 8.30 hod.

5. květen 2017 – SVĚTOVÝ DEN HYGIENY RUKOU

Světový den hygieny rukou si připomínáme každý rok 5. května a provází jej kampaň Světové zdravotnické organizace (WHO) s názvem „Zachraň život – umývej si ruce“, která upozorňuje na význam mytí rukou jako rozhodujícího preventivního opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění. Podle Světové zdravotnické organizace se až 80 % infekcí šíří špinavýma rukama. Může se jednat o hepatitidu typu A, salmonelózu, o různá průjmová a respirační onemocnění, jejichž původci se nacházejí a množí na běžně používaných předmětech. Mezi ně patří například madla nákupních košíků, držadla v hromadných dopravních prostředcích, kliky u dveří, mince, bankovky a platební karty, tlačítka zvonků a výtahů, mobilní telefony, počítačové klávesnice a myši, vodovodní baterie a další. Zkrátka jsou všude kolem nás a tak mýdlo a voda doslova chrání naše zdraví. Akce, které se konají v rámci této kampaně, připomínají jak důležité je mít osvojenou správnou techniku mytí rukou. Ta se týká nejen zdravotníků, ale nás všech.

Centrum podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu se v rámci projektu podpory zdraví „Významné dny ve zdravotnictví“ připojuje k tomuto světovému dni vydáním zdravotně-výchovného materiálu karetní hry „Žlutý Petr“ a leporela s básničkou “ Aby byly ručičky čisté jako rybičky“, a vyhlášením výtvarné soutěže pro děti mateřských škol a výtvarné a literární soutěže pro školáky „ Mytí rukou – proč, kdy jak.“

V letošním školním roce se do této soutěže zapojili také žáci I. a II. stupně ZŠ praktické, SŠ praktické a ZŠ speciální. A to jak formou besed a interaktivních programů, tak i vytvořením výtvarných prací na dané téma.