Organizace závěrečných zkoušek 2017/2018

Obor vzdělání: 78 – 62 – C/01 Praktická škola jednoletá – úklidové práce ve třídě I. SA
78 – 62 – C/02 praktická škola dvouletá – úklidové práce ve třídě II. SA

– praktická zkouška: 4. června 2018 od 8.30 hod.
– seznámení s výsledky: 4. června 2018 po ukončení praktické zkoušky
– ústní závěrečná zkouška: 14. června 2018 od 8.30 hod.
– vyřazení žáků: 14. června 2018 od 10.00 hod.
Termín náhradních a opravných závěrečných zkoušek:
Září 2018
– praktická zkouška: 10. září 2018 od 8.30 hod.

– seznámení s výsledky: 10. září 2018
po ukončení zkoušky
– ústní závěrečná zkouška: 19. září 2018 od 8.30 hod.

– seznámení s výsledky: 19. září 2018 od 8.30 hod.
po ukončení zkoušky

4. ročník soutěže „O nejlepší muffin“

Praktická škola dvouletá vykonávající činnost při SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 uspořádala již 4. ročník soutěže v pečení muffinů. Zadání tentokrát znělo: slaný – sýrový. Soutěž se uskutečnila 12. dubna 2018 od 8.30 hod. v prostorách pořádající školy. V letošní opravdu silné konkurenci studenti naší střední školy zvítězili. Jejich sýrové variace muffinů neměly konkurenci jak po stránce chuťové, tak po stránce estetické.
Všem účastníkům blahopřejeme!

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2018/2019

Ve středu 11. 4. 2018 a ve čtvrtek 12. 4. 2018 se uskuteční zápis do 1. ročníku Základní školy prof. Z. Matějčka, Svatoplukova 11, Olomouc. Zápis bude probíhat v době od 13.00 hod. do 17.00 hod. v budově SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka na ulici Svatoplukova 11, Olomouc – Řepčín.
Při zápisu předloží zákonní zástupci:
– rodný list dítěte
– občanský průkaz
– poslední zprávu z poradenského zařízení

Výroba vánočních perníčků

6. prosince 2017 si žáci SŠ praktické vyzkoušeli pečení a zdobení vánočních medových perníčků.
Tato akce se koná pravidelně již několik let a žákům se velmi líbí.
I letos s velkým nadšením vykrajovali a pekli perníčky a následně je i ozdobili.
Část vlastnoručně ozdobených perníčků potěšila v dárkových balíčcích rodiče a
na další části si žáci pochutnali při vánoční besídce.

Vyhlášení termínů přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Zástupce statutárního orgánu zřizovatele Střední školy a Základní školy prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11, vyhlašuje dle § 64 zákona 561/2004 Sb., na základě § 2 vyhlášky 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů přijímací řízení ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 v praktické škole jednoleté a praktické škole dvouleté.

Dne 25. dubna 2018 proběhne I. kolo přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání na Praktickou školu jednoletou č. oboru 78-62-C/01, denní forma vzdělávání a Praktickou školu dvouletou č. oboru 78-62-C/02, denní forma vzdělávání, a to na základě podaných přihlášek, bez příjímacích zkoušek. Oba obory jsou zaměřeny na úklidové práce.

II. kolo přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání na Praktickou školu jednoletou č. oboru 78-62-C/01, denní forma vzdělávání a Praktickou školu dvouletou č. oboru 78-62-C/02, denní forma vzdělávání proběhne dne 28. května 2018. Podmínky pro přijetí ke studiu zůstávají stejné.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn do tří pracovních dnů po termínu přijímacího pohovoru na budově školy Svatoplukova 11 a na webových stránkách školy www.zsmatejcka.eu.

Písemné rozhodnutí zástupce statutárního orgánu zřizovatele o přijetí či nepřijetí žáka ke studiu obdrží zákonní zástupci žáků do tří pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.

Odvolání:

Proti rozhodnutí o nepřijetí je možno se odvolat do tří dnů od doručení rozhodnutí zástupce statutárního orgánu zřizovatele o přijetí ke vzdělávání.

V Olomouci dne 8. 1. 2018