Na Hané utichly zbraně

V rámci výuky dějepisu navštívili žáci II. stupně ZŠ výstavu „Na Hané utichly zbraně“. Výstava v Domě Armády v Olomouci přibližuje žákům historii osvobozování Olomouce a okolních obcí po druhé světové válce. S historií se mohli žáci seznámit nejen na vlastní oči. Někteří odvážlivci i na „vlastní kůži“. Pro děti byly připraveny také pracovní listy, které obsahově navázaly na výstavu.

Organizace školního roku 2017/2018

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od 5. března do 11. března 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018. Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.