Bobřík informatiky – informatická soutěž pro žáky středních a základních škol

Ve dnech 9. 11. 2016 a 10. 11. 20016 se vybraní žáci IV. – IX. třídy zapojili do soutěže ve znalostech informatiky.
Soutěž probíhala v prostorách počítačové učebny v budově SŠ a ZŠ Svatoplukova 11. Soutěž absolvovali pod vedením Mgr. Kameného vybraní žáci IV. – IX. třídy. Během dvou dnů si mohli žáci při praktických činnostech otestovat své znalosti a dovednosti z oblasti informatiky.

Vyhlášení volna ředitele školy

V souladu s par. 2 odst.5 vyhlášky č. 16/ 2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů a se souhlasem zřizovatele, bude v termínu 18. 11. 2016 (pátek) vyhlášen jeden volný den. Nástup do školy bude 21. 11. 2016 (pondělí).

Flora Olomouc 2016

Ve dnech 19. – 22. října 2016 proběhla podzimní etapa výstavy FLORA Olomouc 2016 pod názvem „Plné sklepy a spíže“. Výstavu navštívili žáci SŠ praktické dvouleté a společně si prohlédli nejen interiéry jednotlivých pavilonů, ale i venkovní úpravu parku a prodejní stánky. Zastavili se také v prostorách, kde probíhal kulturní program a doplňkové akce výstavy.

Změna termínu konzultačních schůzek

Z provozních důvodů se budou konzultační schůzky za období I. čtvrtletí školního roku 2016/2017 konat v termínu 28. 11. 2016 v době od 16.00 hod. do 18.00 hod. Schůzky pro rodiče a zákonné zástupce vycházejících žáků se budou konat v termínu 28. 11. 2016 v době od 15.30 hod. do 16.00 hod. v budově SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11.

Návštěva Legiovlaku

Ve dnech 14. října a 19. října navštívily 6. a 7. třídy ZŠ praktické výstavu „ Legiovlak“. Na olomouckém hlavním nádraží bylo přistaveno 12 rekonstruovaných historických vagonů přístupných veřejnosti. Těmito vlaky se desetitisíce československých legionářů přepravili v letech 1918 – 1920 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále. Legiovlak se skládal z vozů polní pošty, těplušky, zdravotního, filmového, štábního, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského, ubytovacího a dvou plošinových vozů.
Ve všech vozech žáci viděli věrnou rekonstrukci vybavení, legionáře v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii legií.
Všechny žáky tato výstava zaujala, vhodným způsobem rozšířila vědomosti žáků v oblasti dějepisu, což byl cíl a záměr celé akce.

Logo

Naše škola je certifikována na kvalitu poskytovaných služeb
Aktuality:
Gallery
P1300586